Berget

Byggnaden är en konfessionsfri ceremonilokal belägen mitt i ett vattendrag. Här finns rum för eftertanke, samtal och ceremonier och byggnaden är öppen för alla, oavsett tro. Istället för religiösa symboler används vatten som stämningsskapande element i rummen.
Vägen ut till byggnaden leder genom sjöytan och under de vattenfall som täcker delar av fasaden. Byggnaden sträcker sig ut över sjöns yta och sjön sträcker sig i sin tur in i byggnaden och är närvarande både på den och i den i form av sjöfragment infällda i golven. Ljuset och vattnets samspel skapar rum som ständigt förändras.

  • Arkitekturskolan stockholm
« Föregående Nästa »