På varje påle fanns ett påstående som besökarna bads att ta ställning till genom att fästa ett snöre högt eller lågt på pålen. På så sätt byggde vi tillsammans med besökarna ett hav av åsikter. Under festivalen mötte vi över 6000 besökare och diskuterade deras syn på havsnivåns höjning.

Installationens visuella uttryck förändrades allteftersom man kom närmre. På avstånd syntes den endast som ett skimmer vid horisonten. När man kom närmare som en märklig streckkod mot havet och allteftersom började trådarna övergå från ett blått skimmer till urskiljbara linjer mot himlen.

Två olika färger på snöre, en för ebb och en för flod, fick installationen att skimra i nyanser av blått.

Ingen dag var den andra lik. Vädret ändrades ständigt och högvatten byttes mot lågvatten. På festivalens sista dag slog vågorna in över installationen under natten och lämnade oss på en smal landtunga omgiven av vatten. Den dagen fick besökarna vada ut genom ankeldjupt vatten för att nå installationen.

Besökarna fick först en "biljett" med instruktioner och vilka pålar de skulle gå till. Väl vid pålarna fick de hjälp att få rätt längd på snöre och med ett fiskespö kunde även den högsta nivån av pålen nås.

Projektet var tvungen att genomföras inom en väldigt kort tidsram. Vi hade endast två dagar på plats med materialet till att borra ned pålarna två meter ned i sanden och svetsa ihop de 60 pålarna. Med hårt arbete och lite tur stod projektet färdigt på festivalens första morgon.

Forsea

Ett interaktivt konstverk på Oerol-festivalen i Holland.
Hur gör man bäst för att göra siffror greppbart? Sex meter högre havsnivå år 2200 är svårt att förstå. Inom en kurs vid TU Delft Landskapsdepartement ville jag och elva andra studenter skapa en diskussion och öka medvetenheten kring vår påverkan på miljön och göra siffrorna vi läser i tidningarna lättare att ta till sig. Därför skapade vi en installation av 60 stycken fem meter höga stålpålar placerade en meter ovanför havsnivån, mitt ute på Terschellings vidsträckta stränder med havet som närmsta granne.

  • Grupparbete
  • TU Delft
« Föregående Nästa »