Kungsholms kaj är en plats som möter två viktiga landskapselement i stadsdelen; Kungsholmstorgs strikta park och den välanvända, naturhärmande promenadstråket längs norrmälarstrand. Idag är platsen ganska styvmoderligt behandlad och bebyggelsen skärs av från platsen och vattnet av biltrafik. Det här projektet baserar sig i ett framtidsscenario där Stockholms innerstad blir fritt från privatbilism. På så sätt skapas ännu större möjligheter än idag att omvandla Kungsholms Kaj till en levande offentlig plats.

Förslaget består av en sekvens av olika atmosfärer där den förta delen, som möter norrmälarstrand, knyter an till naturpromenaden med gräsytor och en trätrappa som fortsätter ned i vattnet. Under trappytan finns plats för en caféverksamhet. Nästa del är en förlängning av Kungsholmstorg med odlingsytor ned mot vattnet. Vissa av odlingarna sköts av caféverksamheten och förser den med färska råvaror under säsong och andra fungerar mer som kolonilotter. Den tredje delen i sekvensen är en öppen stenlagd torgyta som är mer flexibel än de andra två. Här finns plats för tillfälliga marknader eller utställningar.

Kungsholms kaj

En fortsättning på stråket längs norrmälarstrand på en idag styvmoderligt behandlad plats.

  • Arkitekturskolan Stockholm.
  • Endast analoga tekniker.
« Föregående Nästa »