Bostäderna utgår ifrån en terrassering av landskapet där terrassmurarna på vissa ställen har fått växa sig högre och bilda fasader till bostäderna. De gröna ytorna från parken fortsätter upp på byggnadernas tak.

Genom varje bostadsenhet skär en glasad volym som för ned ljus till de olika planen och alla bostäderna har utgång direkt till både parken och gatuplan. Det möjliggör att det övre planet kan hyras ut när de boende inte är i behov av lika mycket yta.

Husen i slänten

Förtätning av bostadsområde i Hässelby. I en brant sluttning mellan en park och en gata fälls ny bebyggelse in.

  • Arkitekturskolan Stockholm.
« Föregående Nästa »