Modulerna går att sätta samman på flera olika sätt för att skapa dynamiska kluster som går att anpassa efter platsen.

Modulerna kan ställas upp där det för till-fället finns ledig mark, exempelvis på mark som senare ska bebyggas, och där det för till-fället finns behov. På så sätt skapas en dynamisk stad som kan anpassa sig efter demografiska svängningar geografiskt, och över tid. Modulerna kan även användas permanent, tex. på hustak, innergårdar och andra små utrymmen i staden.

Flexibelt boende

Kompakta, flyttbara moduler som kan användas för att kunna förtäta staden genom många små tillfälliga eller permanenta byggnader.

  • Arkitekturskolan Stockholm.
« Föregående Nästa »