På Taket är en cirkusskola med ett publikt tak där alla bjuds in att ta del av cirkusens magi. Programmet efterfrågar en byggnad som erbjuder en god träningsmiljö. Till den uppgiften har adderats ytterligare ett syfte – att dela med sig av cirkusen till omgivningen och göra verksamheten mer närvarande på platsen.

Projektet är en tillbyggnad av en befintlig byggnad. Som besökare leds man upp på byggnadens tak via en bred trappa upp till ett nytt landskap med vita tältvolymer. Härifrån kan man kika ned i de stora träningssalarna, ta del av uppvisningar, utställningiar eller ta en fika med clowner och akrobater. Cirkus Cirkörs cirkusskola är idag en anonym byggnad i utkanten av Alby.

Projektet kretsar kring mötet mellan det ordinära och extraordinära.

Det två huvuduppgifter som identifierats är:
- Att skapa en väl fungerande miljö för den kreativa verksamheten.

- Att låta verksamheten dela med sig till omgivningen.

Den befintliga byggnaden behålls och de nya volymerna som adderas ovanifrån innehåller de publikt orienterade funktionerna. Den nya trappan fungerar som entrétrappa och som läktare till torget.

De nedsänkta takvolymerna för ned ljus i byggnaden och nattetid lyser de som jättelika lanternor. Som besökare kan man tjuvkika in i byggnaden genom hål i entrétrappan och under de uppdragna tältdukarna på takvolymerna. Genom de translucenta textilytorna kan man också ana silhuetterna av cirkusartisterna när de svingar sig i trapetserna högt upp i träningssalarna.

De olika skikten i takvolymerna får byggnaden att förändras över dygnet.

På taket - En cirkusskola

'På Taket' är ett projekt där utgångspunkten har varit att förändra en befintlig byggnad så att den passar den kreativa cirkusskolan.

  • Arkitekturskolan Stockholm.
  • Examensprojekt.
« Föregående Nästa »